De geschiedenis van Het Volksbelang.

Het eerste nummer van Het Volksbelang verscheen op 12 januari 1867 in Gent, het is daarmee het oudste nog bestaande liberaal Vlaams tijdschrift. Onder meer Julius Sabbe, Max Rooses en Julius Vuylsteke behoorden tot de vroegste redactieleden. Van 1883 tot 1914 was Paul Fredericq hoofdredacteur van het blad. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de uitgave gestaakt, tot het blad in 1925 werd heropgericht in Antwerpen. In 1935 verhuisde het opnieuw naar Gent. Na de Tweede Wereldoorlog werd Het Volksbelang uitgegeven in Brussel onder de hoede van Het Laatste Nieuws en werd het een officieel ledenblad van het Liberaal Vlaams Verbond. Huidig hoofdredacteur is Bert Cornelis. Het tijdschrift wordt integraal digitaal ontsloten door het Liberaal Archief.

Alle edities van het Volksbelang kunt u hier online raadplegen