De Verlichting vandaag

Velen beroepen zich op “normen en waarden”. Welke waarden dit precies zijn, is niet altijd duidelijk. Bovendien kan men zich afvragen of de globalisering onze westerse waarden ondermijnt of toch eerder versterkt. Wat hebben we bovendien aan de waarheid en democratie als niet iedereen daarin gelooft? Terreurdreigingen, vluchtelingencrisissen en politieke onmacht vergroten de noodzaak om duidelijk te maken welke basisvoorwaarden we nodig hebben om een duurzame, vreedzame samenleving te organiseren. M.a.w de “Verlichting“ staat opnieuw bovenaan op de politieke agenda. Het LVV is bijzonder verheugd hierover Tinneke Beeckman te kunnen horen. Tinneke Beeckman is filosofe en docente aan de door Alain de Botton opgerichte “School of Life“ te Antwerpen. Zij is ook bekend als columniste van verschillende kranten en tijdschriften. Zij doctoreerde in de moraalwetenschappen aan de VUB en haar onderzoek richt zich voornamelijk op de relatie tussen politiek, economie en filosofie. In haar lezing : “De Verlichting vandaag” overloopt Tinneke Beeckman enkele van de verlichtingsprincipes, zoals vrijheid van denken, de scheiding van religie en politiek, het belang van de waarachtigheid in de politiek en de rechten van de burgers. Ze bekijkt ook de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Afspraak met het Liberaal Vlaams Verbond op

  • Woensdag 16 november 2016 om 19u00
  • in het NH Collection Brussel Centrum (voormalig Atlanta Hotel) Adolphe Maxlaan 7, 1000 Brussel.

Inleider is LVV-bestuurslid Patrice Viaene. Moderator: Bert Cornelis, hoofdredacteur Volksbelang